دەستەی کارگێڕی

ئەندامانی دەستەی کارگێڕی

ئەندامانی دەستەی کارگێڕی بانکی القورتاس

# ناو پلە
1 اميد حسن احمد سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی
2 سوران حمد امين جێگری سەرۆکی دەستە
3 محمد بحر محمود ئەندام / بەڕێوەبەری کارگێڕی
4 عمر مختار كاظم ئەندام
5 ريباز عثمان سمايل ئەندام
6 سازان محمد سعدي احمد ئەندام
7 راويز رسول محمود ئەندام

ئەندامانی دەستەی یەدەگ

ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەری بانکی یەدەگ

# ناو پلە
1 سعاد غازي محمد ئەندام
2 شيروان شوكت محمد ئەندام
3 هايدة حسين أحمد ئەندام
4 هيمن حسين ميرخان ئەندام
5 فرهنك جعفر محمدخان ئەندام
Scroll to Top